szkolenie SAM Advantage

Szkolenie SAM Advantage umożliwia ocenę efektywności procesów SAM na podstawie wymagań obowiązującej normy ISO/IEC 19770-1 w kontekście podniesienia bezpieczeństwa IT przedsiębiorstwa, usprawnienia zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem prawnym oraz znacznego zredukowania kosztów eksploatacji oprogramowania.

Samodzielne wdrażanie procedur zarządzania oprogramowaniem SAM jest możliwe, jednak naraża firmy na szereg błędów w interpretacji normy, która nie określa dokładnie jak takie polityki powinny być sformułowane. Dlatego przed rozpoczęciem tego procesu, kluczowe jest poznanie wszystkich aspektów z tym związanych.


szkolenie SAM składa się z czterech etapów

Wiarygodne dane czyli ustalenie aktualnego stanu posiadania
Pozwala firmom uzyskać wiarygodne informacje na temat posiadanego oprogramowania i wymaganych licencji.

Kontrolowanie środowiska czyli spójne zarządzanie
Dzięki efektywnym procedurom zarządzania i środkom kontroli możliwe jest rozpoznanie zagrożeń i podjęcie odpowiednich działań

Kluczowe procesy operacyjne czyli wdrożenie programu w firmie
Zarządzanie oprogramowaniem staje się integralną częścią kluczowych procesów operacyjnych firmy

Pełna integracja systemów czyli trwałe korzyści
Całkowita zgodność z normą ISO/IEC 19770-1. Na tym etapie procesy zarządzania oprogramowaniem są w pełni spójne ze wszystkimi systemami zarządzania oraz procesami operacyjnymi firmy


rejestracja

Informacje o nowej odsłonie szkolenia i rejestracji już wkrótce!