BSA | The Software Alliance

BSA jest wiodącą organizacją odpowiedzialną za przestrzeganie przepisów prawa i jego egzekwowanie. BSA jest orędownikiem ochrony praw własności intelektualnej przez właścicieli praw autorskich do oprogramowania oraz podejmuje działania w celu ograniczenia skali korzystaniaz nielicencjonowanego oprogramowania m.in. poprzez prowadzone programy antypirackie w ponad 60 krajach na całym świecie.

BSA wspiera swoich członków (producentów oprogramowania) w walce ze zjawiskiem korzystania z nielicencjonowanego oprogramowania podejmując kroki prawne przeciwko komercyjnym naruszeniom licencji do oprogramowania przez użytkowników końcowych oraz dystrybucji nielicencjonowanego oprogramowania przez Internet, w tym portale aukcyjne. BSA edukuje także firmy i inne podmioty w zakresie profesjonalnego zarządzania oprogramowaniem poprzez różnego rodzaju rozwiązania SAM (Software Asset Management).

Więcej informacji o BSA pod adresem www.bsa.org