zarządzanie oprogramowaniem - to da się zrobić

Pobierz darmowy e-book BSA zarządzanie oprogramowaniem - to da się zrobić autorstwa Krzysztofa Bączkiewicza, współtwórcy normy ISO/IEC 19770-1 oraz członka zespołu WG21 przy ISO.

Dla każdego przedsiębiorcy poradnik BSA stanowi kompletne źródło wiedzy w zakresie zarządzania oprogramowaniem w organizacji. Choć wielu właścicieli firm obawia się wdrożenia systemu zarządzania oprogramowaniem, to jest to jedyna droga aby mieć pewność, że wykorzystywane oprogramowanie jest bezpieczne, efektywne i zgodne z aktualnie obowiązującymi normami i prawem.

W poszczególnych rozdziałach informacje m.in. na temat: skutecznej weryfikacji aktualnego stanu posiadania w zakresie oprogramowania, jego legalności, cyklu życia, ale też porady dotyczące współpracy z ludźmi odpowiedzialnymi za środowisko IT w firmie, kwestii finansów w IT oraz samej normy ISO/IEC 19770-1.

pobierz: zarządzanie oprogramowaniem - to da się zrobić


efektywne zarządzanie oprogramowaniem SAM

Pobierz darmowy informator BSA efektywne zarządzanie oprogramowaniem SAM i zapewnij swojej organizacji lepszą ochronę przed ryzykiem cybernetycznym. To czteroetapowy plan działań, który można zastosować już dziś.

Skuteczne praktyki w zakresie zarządzania oprogramowaniem SAM wspierają generalną strategię oraz cele działalności firmy, a nie tylko jej strukturę informatyczną. Odpowiedni program zarządzania oprogramowaniem będzie poprawiał wydajność i skuteczność istniejących już w organizacji operacji i usług informatycznych.

Posiadanie odpowiednich strategii w zakresie zarządzania oprogramowaniem, odpowiednich procedur oraz środków kontroli zintegrowanych z kontrolami wewnętrznymi umożliwi każdej organizacji czerpanie korzyści ze środowiska, które zapewnia ciągłość zgodności z warunkami licencji i wzrost efektywności. Wdrożenie opisanych w dokumencie czterech etapów jest podstawową metodą obrony organizacji przed szkodliwym oprogramowaniem oraz innymi ryzykami cybernetycznymi.

pobierz: efektywne zarządzanie oprogramowaniem SAM