SAM (Software Asset Management)

SAM to skrót od angielskojęzycznej nazwy Software Asset Management określającej proces zarządzania i optymalizacji oprogramowania, w tym jego: nabycie, instalację, stosowanie oraz kontrolę i ochronę na wszystkich etapach funkcjonowania w danej instytucji lub przedsiębiorstwie. Eksperci podkreślają, że zarządzanie zasobami informatycznymi to proces ciągły, którego kluczowym elementem są regularne audyty wykorzystywanego oprogramowania.

Zasady i procedury w ramach SAM mogą być zdefiniowane samodzielnie przez każdą organizację. Także sam audyt może być przeprowadzony samodzielnie, lub ze wsparciem profesjonalnych dostawców usług SAM. Należy jednak pamiętać, że rozwiązania w zakresie profesjonalnego zarządzania oprogramowaniem powinny być zgodne z wymaganiami wprowadzonej przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną i obowiązującej od 2006 roku normy ISO/IEC 19770-1.